akadalymentes verzió

MURARÁTKA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


Kedvezményezett neve: Murarátka Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-15
Projekt címe, azonosító száma:
Murarátka belterületi csapadékvíz elvezetése
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038
Projekt teljes összege: 109.583.875 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma:2023. 05. 30.

 

A projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelése a település belterületi csapadék vízelvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása volt. A környezet biztonságának növelése, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvíz csatornák, belvíz elvezető  rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Cél volt a vizek helyben tartásának megvalósítása, a rendkívüli áradások,  felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális víz visszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása. A projekt a Felhívás 3.1.1 pontja szerint az alábbi támogatható tevékenységet tartalmazta: A, Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető - hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz - gazdálkodás céljainak figyelem bevételével. b ) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése. A támogatási igény benyújtásáig külsős szakértő igénybevételével elkészült a projekt előkészítő tanulmány. A projekt során engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készült, illetve vízjogi engedélyezés is megvalósult.
A fejlesztés által érintett területek Murarátka közigazgatási határain belül helyezkednek el, amelyek NATURA2000 és védett területet nem érintenek: 8868 Murarátka Hrsz 39. Táncsics M. utca (projekt elsődleges megvalósulási helyszíne) 8868 Murarátka Hrsz. 26. Liliom utca 8868 Murarátka Hrsz.75. Zrínyi M. utca. 8868 Murarátka Hrsz. 91. Akácfa utca A csapadékcsatorna rendszer modernizálására az alábbi feladatok kerültek elvégzésre: „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” 2285 m.
A projekt közbeszerzés köteles volt, így a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került kiválasztásra. A Pályázó belső szabályzata szerint 3 árajánlat bekérésével került kiválasztásra a nyilvánossági tev. végző cég, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő és a szemléletformáló rendezvényeket tartó cég kiválasztása.
A Projekt menedzsment szervezet a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletének 3.8.2. pontja került kiválasztásra. Az ÁÚF c. dok. 10 fejezete alapján, a projekt teljes ideje alatt biztosított volt a nyilvánosság, külsős vállalkozó bevonásával. A kivitelező feladata a csapadékcsatorna rekonstrukció építési feladatainak elvégzése volt. Műszaki ellenőr a kivitelezés ideje alatt, a kivitelező munkájának ellenőrzésre céljából került alkalmazásra.
A fejlesztés illeszkedik a jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtőgazdálkodási tervhez. A projekt célja volt felkészülni az egyre gyakrabban előforduló intenzív csapadékos időszakok villámárvizeire. A nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át tartó esőzések a csatornákat megtelítették, azárokrendszer nem voltképes elvezetni, így a víz új utat keresve a területen szétoszlott. A hely adottságaiból adódóan a környező dombságról szintén fokozott mennyiségű csapadék érkezik a falu területére. A lejjebb fekvő területeken a projekt előtt az esővíz udvarokat, pincéket árasztott el, jelentős anyagi károkat okozva a tulajdonosoknak. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel. A projekt illeszkedik a TOP célkitűzéseihez, célja a rendkívüli csapadékvizek károkozásának csökkentése, a vizek helyben tartása, mely biztosítja az aszályos időszakokban a termények locsolását. A fenntartási feladatokat az Önkormányzat vállalja. A projekt megvalósításához hitel felvételére nem volt szükség, a pályázó a költségvetésében biztosította a szükséges többlet forrást. A pályázó szem előtt tartotta a takarékosság elvét, indokolatlan költség nem került betervezésre. A fejlesztés segítségével megóvásra kerülnek az ingatlan területek, így kevesebb káreseménnyel kell számolni. A csatornarendszer felújítása lehetőséget teremt a minőségi életkörülmények kialakítására. A projekt segítéségével élhetőbbé tehető a település, amely már önmagában is növeli a népesség megtartó képességet.

A projekt 2023. 04. 13-án fejeződött be.

A projekt előtti állapot:

A projekt befejezése utáni: